Terms & Conditions

English

Payments
All transactions are carried out with the payment provider, QuickPay, which works with Nets and Teller (former PBS). QuickPay operates at the highest level of security and is certified by the PCI Security Standards Council.
At Schmidt´s Copenhagen, we accept the following card types:
– Dankort
– Visa
– Visa Electron
– Mastercard
– Mobilepay Online
– ViaBill
The amount is deducted from your account when the purchased items leave the warehouse. Upon payment of an order on the webshop, an order confirmation will automatically be sent. The order confirmation will be sent to you as a customer once we have registered your payment.
ViaBill
When purchasing products with ViaBill, you will first receive your order and then the interest-free and fee-free monthly payment will drop every 20th of the month. The payment agreement with ViaBill lapses when a purchase is cancelled, cf. the Consumer Agreement Act section 26. For complete information about ViaBill’s terms and conditions of purchase, https://viabill.dk/kredit/
Delivery
Schmidt’s Copenhagen offers fast and secure delivery through GLS. In addition, we also offer free delivery in Denmark, for purchases of products over DKK 499.
All our packages will be sent with a track and trace number by email that can be used to track the package. We reserve the right not to deliver your order in case our inventory level was incorrect at the time we received the order. If we cannot deliver the order or part of it, we will contact you as soon as possible via email or phone and give you the opportunity to cancel the order.
Delivery Time
All orders are shipped with GLS and are fully insured.
Delivery time is usually the following:
– 1-3 working days in Denmark
– 1-5 working days in Europe
However, there may be longer delivery times in some cases, however, this will be stated on the webshop.
Delivery Method
Schmidt’s Copenhagen also offers several different forms of distribution of packages. You have the option to choose between the following two options:
Package Shop
The package will be shipped to the nearest package store near you. It will typically be the fastest delivery method. (Available in Denmark only)
Delivery To Door
The package will be sent home to your doorstep. If you are not present on the delivery date, the freight company will put a form “mail for pickup” in the mailbox. Then you will be able to pick up the package at the nearest post office.
General
Please note that only Danish VAT is included in the price. In some countries, they will charge national taxes on the goods. Schmidt’s Copenhagen is not responsible for additional taxes, VAT or other costs. Please note that all offers and promotions codes do not apply to already discounted items.
Privacy Policy
Schmidt’s Copenhagen understands and respects the importance of privacy on the Internet. We will not disclose customer / user information to third parties unless necessary to complete a transaction. We do not sell your name, address, email, credit card or personal information to any third party without your prior permission.
Personal data are registered with Schmidt’s Copenhagen and are kept for up to five years after which the information is deleted. These rights are in accordance with the “Personal Data Act”, comments relating should be directed to Schmidt´s Copenhagen by e-mail: info@schmidtscopenhagen.com
Return Policy
As a consumer, you have 14 days of right of withdrawal when shopping at Schmidt’s Copenhagen. However, you must inform us that you regret your purchase within 14 days and then return the item to us. The cancellation right expires on the day you receive the package. If you want to change a product to a different size, colour etc., contact us. The right of cancellation applies only if the item is in the same condition and has not yet been used.
You can try the product in the same way as if you tried it in a physical store. If the product is tested in addition to what is described above, we consider the product to be used. Which means that you only get something or nothing by the purchase amount return, depending on the items commercial value.
The delivery notice must be given by e-mail at infor@schmidtscopenhagen.com. In the message, make sure that you wish to exercise your right of withdrawal. Please be aware that you are responsible for the product until the package reaches us. You must also enclose your receipt and a brief explanation of why you want to return the package. NB. In case of returns or exchange of goods the shipping cost are held by the customer.
Return Address
SCHMIDT´S COPENHAGEN
v/ Jamie Emborg
Elmelyparken 4A
2680 Solrød Strand
Denmark
CVR nr.: 39811197
Complaint
If you have any complaints regarding incorrect, damaged or missing items, please contact us as soon as possible (ASAP).
When shopping at Schmidt’s Copenhagen, you have a 24 month warranty. This means that you either get the product you purchased repaired, replaced, refunded or a discounted price depending on the specific situation. Our warranty applies to defects in material and / or manufacture. The complaint does not apply to errors or damage caused by improper use of the product.
The request must be made within a reasonable time after you have discovered the defect in the product. If you apply to Schmidt’s Copenhagen within two months after the error has been discovered, the complaint will always be legally approved. We will refund reasonable shipping costs that you may have when returning the product when the claim is warranted. When you return the product, please describe the problem as much as possible.
Support
Mail – info@schmidtscopenhagen.com
We would like to hear from you about any complaints, but if you wish to forward your complaints, please do so in your own language on the official website of the Commission: http://ec.europa.eu/odr
Force Majeure
We have the right to assert force majeure in case of war, war event, civil war, revolution, state sanction, strike, lockout, blockade, natural disasters or similar. This means that the agreement must not be met in whole or in part. Should this, contrary to expectation, occur we would try to inform you.

Dansk

Betaling
Alle transaktioner gennemføres med betalingsformidleren QuickPay, som samarbejder med Nets og Teller (tidligere PBS). QuickPay opererer på højeste sikkerhedsniveau og er certificeret af PCI Security Standards Council.
Hos Schmidt´s Copenhagen accepterer vi følgende korttyper:
• Dankort
• Visa
• Visa Electron
• Mastercard
• Mobilepay Online
• Viabill
Beløbet trækkes fra din konto, når de købte varer forlader lageret. Ved betaling af en ordre på webshoppen, fremsendes der automatisk en ordrebekræftelse. Ordrebekræftelsen vil blive fremsendt til dig som kunde, når vi har registeret din betaling.
ViaBill
Ved køb af varer med ViaBill vil du først modtage din ordre og herefter falder den rente- og gebyrfrie månedsydelse hver den 20. I måneden. Aftalen om betaling hos ViaBill bortfalder, når et køb fortrydes, jf. forbrugeraftalelovens § 26. For fuldstændig information om ViaBills vilkår og betingelser for køb, https://viabill.dk/kredit/
Levering
Schmidt´s Copenhagen tilbyder hurtig og sikker levering igennem GLS. Yderligere tilbyder vi også gratis fragt i Danmark, ved køb af varer over 499 DKK.
Alle vores pakker bliver sendt med et track and trace nummer via e-mail, der kan bruges til at følge og spore pakken. Vi forbeholder os retten til ikke at levere din ordre i tilfælde af, at vores lagerniveau var ukorrekt på det tidspunkt, hvor vi modtog ordren. Hvis vi ikke kan levere ordren eller dele af den, vil vi kontakte dig hurtigst muligt via e-mail eller telefon og give dig muligheden for at annullere bestillingen.
Leveringstid
Alle ordrer leveres med GLS og er fuldt forsikret. Leveringstiden er normalt følgende:
– 1-3 arbejdsdage i Danmark
– 1-5 arbejdsdage i Europa
Der kan dog opstå længere leveringstid i nogle tilfælde, dog vil dette være angivet på webshoppen.
Leveringsmetode
Schmidt´s Copenhagen tilbyder også flere forskellige former for distribution af pakker. Du har nemlig muligheden for at vælge i mellem følgende to valgmuligheder:
• Pakkeshop
Pakken bliver sendt til den nærmeste pakkeshop nær dig. Det vil typisk være den hurtigste leveringsmetode. (Kun tilgængeligt i Danmark)
• Levering til dør
Pakken bliver sendt hjem til din hoveddør. Såfremt du ikke er tilstede på leveringsdagen, vil fragtselskabet lægge en blanket “post til afhentning” i postkassen. Derefter vil du have mulighed for at hente pakken hos det nærmeste posthus.
Generelt
Bemærk venligst, at det kun er dansk moms, der er inkluderet i prisen. I nogle lande vil de lægge nationale afgifter på varerne. Schmidt´s Copenhagen er ikke ansvarlig for ekstra afgifter, moms eller andre omkostninger. Bemærk venligst, at alle tilbud og kampagner ikke gælder for allerede nedsatte varer.
Persondata
Schmidt´s Copenhagen forstår og respekterer vigtigheden af privatlivets fred på internettet. Vi vil ikke videregive oplysninger om kunder/brugere til trejdeparter, medmindre det er nødvendigt for at gennemføre en transaktion. Vi sælger ikke dit navn, adresse, e-mail, kreditkort eller personlige oplysninger til nogen trejdepart uden din forudgående tilladelse.
Personoplysninger er registeret hos Schmidt´s Copenhagen og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Disse rettigheder har du efter “persondataloven” og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Schmidt´s Copenhagen via e-mail: info@schmidtscopenhagen.com
Returnering og Fortrydelsesret
Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos Schmidt´s Copenhagen. Du skal dog meddele os, at du fortryder dit køb indenfor 14 dage og derefter returnerer varen til os. Fortrydelsesretten løber fra den dag, hvor du modtager pakken. Hvis du ønsker at bytte et produkt til en anden størrelse, farve mv., så kontakt os. Fortrydelsesretten gælder kun såfremt varen er i samme stand og samtidig ikke er blevet brugt.
Du kan prøve produktet på samme måde som hvis du prøvede det i en fysisk butik. Hvis varen testes ud over det, der er beskrevet ovenfor, anser vi varen for at være brugt. Hvilket betyder at du kun får noget eller ingenting ved købsafkastet, afhængigt af varens kommercielle værdi.
Meddelelsen om tilbagelevering skal gives via e-mail på infor@schmidtscopenhagen.com. I meddelelsen skal du gøre det klart, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Vær opmærksom på at du er ansvarlig for produktet, indtil pakken når os. Du skal også vedlægge din kvittering og en kort forklaring om hvorfor du ønsker at returnere pakken. NB. I tilfælde af retur eller vareudveksling holdes fragtomkostningerne af kunden.
Returadresse
SCHMIDT´S COPENHAGEN
v/ Jamie Emborg
Elmelyparken 4A
2680 Solrød Strand
Denmark
CVR nr.: 39811197
Reklamation
Hvis du skulle have nogen henvendelser vedrørende forkerte, beskadigede eller manglende varer, så kontakt os så hurtigt som muligt.
Når du handler på Schmidt´s Copenhagen, har du 24 måneders garanti. Det betyder, at du enten får produktet du købte repareret, erstattet, refunderet eller en nedsat pris afhængig af den specifikke situation. Vores garanti gælder mangler i materiale og / eller fremstilling. Reklamationen gælder ikke for fejl eller skader, der er begået ved forkert brug af produktet.
Henvendelsen skal gives inden for en rimelig frist, efter at du har opdaget fejlen i produktet. Hvis du henvender dig til Schmidt´s Copenhagen inden for to måneder efter at fejlen er opdaget, vil henvendelsen altid være juridisk godkendt. Vi refundere rimelige fragtomkostninger, som du måtte have i forbindelse med returnering af produktet, når kravet er berettiget. Når du returnerer produktet, bedes du venligst beskrive problemet så meget som muligt.
Support
Mail – info@schmidtscopenhagen.com
Vi vil gerne høre fra dig om eventuelle klager, men hvis du ønsker at sende dine klager videre, kan du gøre det på dit eget sprog på Kommissionens officielle websted: http://ec.europa.eu/odr
Force Majeure
Vi har ret til at påkende force majeure i tilfælde af krig, krigshændelse, borgerkrig, revolution, statslig sanktion, strejke, lockout, blokade, naturkatastrofer eller lignede. Det betyder, at aftalen ikke skal opfyldes helt eller delvist. Skulle dette i modsætning til forventning, forekomme ville vi forsøge at underrette dig.

Contact us

info@schmidtscopehagen.com

Information

Contact us
Our story
Terms & Conditions

Follow us

Facebook 

Instagram